Σάββατο, Δεκεμβρίου 09, 2006

MIT OpenCourseWare

Οι τρισκατάρατοι αμερικανοί καπιταλιστές έχουν αλώσει προ πολλού τον χώρο της δημόσιας εκπαίδευσης και επέτρεψαν άκουσον άκουσον την ύπαρξη ιδιωτικών πανεπιστήμίων. Ένα από αυτά τα επονείδιστα πανεπιστήμια είναι και το χαμηλοτάτου επιπέδου MIT. Τί σκέφτηκαν οι κερδοδιψείς πανεπιστημιακές αρχές του ΜΙΤ τα τελευταία χρόνια; Κάτι το ανεξήγητο, το παράλογο κάτι που δεν το χωρά κομμουνιστή νους. Η πλειονότητα των μαθημάτων τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο βρίσκεται στο διαδίκτυο ελεύθερα. Τι σημαίνει αυτό; Οι σημειώσεις, οι ασκήσεις, τα θέματα εξετάσεων, διάφορα μικρά handbooks, παρουσιάσεις διαλέξεων, video μαθημάτων κ΄ πολλά άλλα μπορεί να τα κατεβάσει ο οποιοσδήποτε. Ναι ο οποιοσδήποτε ακόμα και τα μέλη της ΚΝΕ! Το υλικό άφθονο και αξίζει μια περιήγηση μόνο και μόνο για να παρατηρήσει κάποιος τον τρόπο με τον οποίο δομείται το μάθημα, πόσο σύγχρονα και διεπιστημονικού ενδιαφέροντος πεδία μελέτης υπάρχουν (χαρακτηριστικό το Information and Entropy) αλλά και για να γίνουν συγκρίσεις με αυτά που διδασκόμαστε εμείς και με το πως τα διδασκόμαστε, αν τα διδασκόμαστε.

Δεν υπάρχουν σχόλια: