Κυριακή, Νοεμβρίου 11, 2007

Life in the fast lane?

Πρώτα IELTS ή TOEFL μετά οπωσδήποτε GMAT, ύστερα το letter, το cv, οι references, μετά οι αιτήσεις. Ύστερα αναμονή. LBS MBA! Έπειτα όπως και να'χει PhD στα MS. Πολλά deliverables, ακόμα περισσότερα proposals, reviews, sota του κερατά και papers. Και μετά τι; Αλλά κάτσε να περάσουν αυτά πρώτα!

Αν περάσουν!!! Αλλά κ΄αν δεν περάσουν. . .

This post is dedicated to Theios_Lmsitis.