Τρίτη, Μαρτίου 13, 2007

I am a vector

Το κάτωθι κείμενο αποτελεί περίτρανη απόδειξη του ότι πάσχω από ψυχολογικά προβλήματα.


Είμαι διάνυσμα.

Έχω αρχή και πέρας. Είμαι πεπαρασμένος αλλά αποτελούμαι από άπειρα σημεία. Γεννήθηκα σε ένα σημείο του χωροχρόνου και θα πεθάνω σε ένα άλλο. Στο ενδιάμεσο άπειρα σημεία θα με χαρακτηρίσουν και θα τα χαρακτηρίσω.

Έχω κατεύθυνση, ήγουν διεύθυνση και φορά Αξίες και στόχους.


Είμαι ένα διάνυσμα.

Ένα διάνυσμα από τα πολλά του διανυσματικού πεδίου. Μία ύπαρξη από τις πολλές υπάρξεις.

Τα άλλα διανύσματα με επηρεάζουν, τα άλλα διανύσματα τα επηρεάζω εγώ. Αλληλεπιδρούμε. Ποιά η αιτία και ποιό το αιτιατό σε αυτού του είδους την σχέση του διανύσματος μου και του πεδίου; Ποιός μορφώνει ποιον;